Πτυχιακές Εργασίες - Πανεπιστημιακά Μαθήματα

business-studies.gr

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Business-Studies.gr παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες που έχει ο φοιτητής κατά την διάρκεια των σπουδών του

1
Χρόνια
1
Εργασίες
1
Παρουσιάσεις
1
Αναλύσεις

Υπηρεσίες

Το Business – Studies είναι ένα Πανεπιστημιακό φροντιστήριο το οποίο δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση από το 2014 και είναι σε θέση να δώσει στον φοιτητή ενίσχυση στις σπουδές του στον χώρο κυρίως των επιχειρησιακών σπουδών (Οικονομικές Εργασίες – Χρηματοοικονομικά και Λογιστική – Διοίκηση Επιχειρήσεων).

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Business – Studies αναλαμβάνει τα παρακάτω:

Μαθήματα μέσω skype 20 ευρώ την ώρα.

Μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθήματα Μικροοικονομικής

Μαθήματα Μακροοικονομικής

Μαθήματα Μάρκετινγκ

Μαθήματα Διοικητικής Λογιστικής

Μαθήματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Διπλωματική Εργασία 60 σελίδων (βιβλιογραφική) στα 390 ευρώ

Μεταφραση ειδικών αγγλικών κειμένων

από 9 ευρώ την σελίδα

Στατιστικές Αναλύσεις

Το φροντιστήριο μας μπορεί να υποστηρίξει το ερευνητικό κομμάτι των εργασιών (spss – eviews) , πραγματοποιώντας τις αναλύσεις που χρειάζονται.

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Μηχανολογικές μελέτες

Ηλεκτρολογικές μελέτες

Σχέδιο σε Η/Υ