Πτυχιακές Εργασίες - Πανεπιστημιακά Μαθήματα

business-studies.gr

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Business-Studies.gr παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες που έχει ο φοιτητής κατά την διάρκεια των σπουδών του

1
Χρόνια
1
Εργασίες
1
Παρουσιάσεις
1
Αναλύσεις

Υπηρεσίες

Το Business – Studies είναι ένα Πανεπιστημιακό φροντιστήριο το οποίο δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση από το 2014 και είναι σε θέση να δώσει στον φοιτητή ενίσχυση στις σπουδές του στον χώρο κυρίως των επιχειρησιακών σπουδών (Οικονομικές Εργασίες – Χρηματοοικονομικά και Λογιστική – Διοίκηση Επιχειρήσεων).

Το Πανεπιστημιακό Φροντιστήριο Business – Studies αναλαμβάνει τα παρακάτω:

Στατιστικές Αναλύσεις

Το φροντιστήριο μας μπορεί να υποστηρίξει το ερευνητικό κομμάτι των εργασιών (spss – eviews) , πραγματοποιώντας τις αναλύσεις που χρειάζονται.

Μεταφράσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει μεταφράσεις από τα ελληνικά στα αγγλικά στα γαλλικά και τα ιταλικά. Χαμηλές τιμές και άμεση παράδοση.

Οι τιμές για τα αγγλικά είναι 14 ευρώ / 250 λέξεις ανά σελίδα, για τα ιταλικά και τα γαλλικά 15 ευρώ / 250 λέξεις ανά σελίδα

Εργασίες ΕΑΠ - ΑΠΚΥ

από 70 ευρώ

Διπλωματικές εργασίες

από 160 ευρώ

Επιχειρήσεις

Οικονομοτεχνικές μελέτες.
Στατιστικές αναλύσεις.
Μηχανολογικές μελέτες.
Ηλεκτρολογικές μελέτες.
Σχέδιο σε Η/Υ ( Auto CAD).

Παρουσιάσεις

Μπορούμε να αναλάβουμε χωρίς επιπλέον κόστος μια σύντομη παρουσίαση της εργασίας του φοιτητή σε power – point.

Μαθήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Το φροντιστήριο απευθύνεται σε φοιτητές / σπουδαστές ΑΕΙ / ΑΤΕΙ / Κολλέγια που το αντικείμενό τους είναι πάνω στον Τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων / Οικονομικά και Λογιστική & Χρηματοοικονομική.

Επιπλέον Αναλαμβάνουμε

  • Την πλήρη υποστήριξη κατά αλλά και μετά την εκπόνηση της εργασίας σας.
  • Οι διορθώσεις είναι δωρεάν για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα που είναι επιθυμητό.
  • Συνεχή επικοινωνία.
  • Υπάρχει η δυνατότητα για power – point.

ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο

Στο ελληνικό ανοικτό πανεπιστήμιο ο φοιτητής του πρέπει να παραδώσει εργασίες οι οποίες κυμαίνονται σε έναν συγκεκριμένο αριθμό λέξεων περίπου στις 2000. Θα πρέπει η εργασία να παρουσιάζει με τρόπο δομημένο και τεκμηριωμένο την σύγχρονη βιβλιογραφία και να απαντάει κριτικά στα ερωτήματα τα οποία τίθενται από τον εισηγητή του μαθήματος. Στην Business Studies μπορούμε να παρουσιάσουμε τις εργασίες που απαιτούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λόγω της εμπειρίας των καθηγητών μας στο χώρο του ΕΑΠ.

Καλέστε μας