Δείγματα Εργασιών

Marketing & Communication Project

Introduction Our project report is on the AK-QI-03 Akyga Wireless Charger Pad, which was released in 2019 (Q3) but was not able to achieve a

Δείγμα Εργασίας Marketing 2

Ανάμιξη καταναλωτή «Η θεωρία της ανάμιξης, υποστηρίζει ότι ο καταναλωτής ακολουθεί περιορισμένη επεξεργασία σε περιπτώσεις αγοράς προϊόντος μικρής ανάμιξης ή σχετικότητας από αυτόν. Αντίθετα, ο

Δείγμα Εργασίας Marketing

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ο Porter στο βιβλίο του Competitive Strategy του 1980, αναφέρει τρεις στρατηγικές, για την διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτές είναι: Η διαφοροποίηση Η

Δείγμα Οικονομικής Εργασίας

Οι επενδύσεις Οι επενδύσεις είναι το πιο ευμετάβλητο συστατικό στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Όταν οι δαπάνες για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών μειώνονται όταν έχουμε

Δείγμα Λογιστικής Εργασίας

Λειτουργική Μόχλευση Εάν ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους μιας επιχείρησης είναι σταθερό τότε λέγεται ότι η επιχείρηση έχει έναν υψηλό βαθμό λειτουργικής μόχλευσης (operating