Δείγμα Εργασίας Marketing

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ο Porter στο βιβλίο του Competitive Strategy του 1980, αναφέρει τρεις στρατηγικές, για την διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτές είναι:

Η διαφοροποίηση

Η ολική ηγεσία κόστους

Η εστίαση

Στα προϊόντα ηλιακής υποβοήθησης θέρμανσης που έχουμε, θα ακολουθήσουμε την προσέγγιση της εστίασης με διαφοροποίηση, γιατί είμαστε μια πρωτοεμφανιζόμενη με αυτά τα προϊόντα, με λίγα κεφάλαια.

Στις στρατηγικές για niche αγορές, σύμφωνα με τον Σιώμκο (2004), είναι η αγορά αυτή θα πρέπει να είναι μικρή, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε κίνδυνο να χτυπηθεί από τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και σημαντικό ώστε να μας αποφέρει κάποιο σημαντικό οικονομικό όφελος.

Επίσης ο καθηγητής Scot στο βιβλίο που αναφέραμε παραπάνω προτείνει, όταν υπάρχουν ισχυρά εσωτερικές δυνατότητες, ενώ στο περιβάλλον υπάρχουν απειλές, στρατηγική διαφοροποίησης.

Ο καθηγητής Neil Kay του Edinburgh Business School [ CITATION Kay01 \l 1033 ], διαπιστώνει πως στην στρατηγική εστίασης, υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αυτά είναι:

Η αδυναμία να επιτευχθούν οικονομίες σκοπού.

Οι στρατηγικές διαφοροποίησης και ολικής ηγεσίας κόστους, δίνουν τη δυνατότητα, στην επιχείρηση να επιτύχει διεύρυνση των δραστηριοτήτων, σε σχέση με την στρατηγική εστίασης, που αντιθέτως την περιορίζει.

Περιορισμένες δυνατότητες ανάπτυξης.

Είναι προφανές, ότι η επιχείρηση θα στραφεί σε ένα περιορισμένο τμήμα της αγοράς και αυτό έχει ως συνέπεια, να μην μπορεί η επιχείρηση να αναπτυχθεί σε όλες τις αγορές, με αποτέλεσμα το περιορισμένο οικονομικό κέρδος. Αυτό βέβαια δεν είναι πρόβλημα σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς.

Τρωτότητα σε εξωτερικούς κινδύνους.

Όπως αναφέρει ο καθηγητής του ALBA καθηγητής Στέφανος Ζάρκος [ CITATION Ζάρ11 \l 1032 ] , στο βιβλίο «Το Μάνατζμεντ σε καιρούς κρίσης», η εστίαση σε μια μόνο αγορά, αυξάνει την στρατηγική μόχλευση που αντιμετωπίζει αυτή η επιχείρηση. Αν αλλάξουν οι συνήθειες των καταναλωτών ή μια μεγάλη εταιρεία επιχειρήσει να εισέλθει στο τμήμα της αγοράς, που εξυπηρετούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε σοβαρούς κινδύνους για το τμήμα αυτό που διαλέξαμε.

Μήτρα Ansoff – Μήτρα Boston Consulting Group

Σύμφωνα με την μήτρα του Ansoff, όπως την αναφέρει ο καθηγητής Δήμας του London Metropolitan, η εταιρεία θα κάνει new product development. Για να γίνει new product development, ακολουθούμε ή καινοτομία, ή product replacement ή επέκταση της γραμμής του προϊόντος. Η εταιρεία θα εισάγει ένα νέο προϊόν στην ήδη υπάρχουσα αγορά. Το νέο προϊόν, στοχεύει σε καταναλωτές, όπου θα μπορούν να διαθέσουν παραπάνω χρήματα, για την απόκτηση του, οπότε ο κανιβαλισμός με την υπάρχουσα σειρά προϊόντων είναι λίγο δύσκολος να συμβεί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στην αγορά, τα προϊόντα θέρμανσης χώρων με ηλιακή υποβοήθηση, καταλαμβάνουν το 5% της συνολικής αγοράς ηλιακών συστημάτων. Παρόλα αυτά η εταιρεία μας, στο 5% έχει πολύ χαμηλό μερίδιο. Έτσι σύμφωνα με την μήτρα Boston Consulting Group, η αγορά μπορεί να χαρακτηριστεί ως ερωτηματικό. Σύμφωνα με τον Σιώμκο, η στρατηγική μάρκετινγκ που πρέπει να κάνει η εταιρεία είναι η επικέντρωση σε ένα niche της αγοράς με σκοπό τον πλήρη έλεγχο του.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest