Λειτουργική Μόχλευση

Εάν ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού κόστους μιας επιχείρησης είναι σταθερό τότε λέγεται ότι η επιχείρηση έχει έναν υψηλό βαθμό λειτουργικής μόχλευσης (operating leverage). Ένας μεγάλος βαθμός λειτουργικής μόχλευσης σημαίνει ότι όταν όλα τα άλλα μένουν σταθερά, μια μικρή μεταβολή των πωλήσεων έχει ως αποτέλεσμα μια μεγάλη μεταβολή στα καθαρά λειτουργικά κέρδη πριν από τους τόκους και φόρους.

Ειδικότερα, λειτουργική μόχλευση λέγεται η αντικατάσταση μεθόδων παραγωγής μεταβλητού κόστους με μεθόδους σταθερού κόστους, με σκοπό διάφορες μεταβολές στις πωλήσεις να οδηγούν σε μεγαλύτερες μεταβολές στα καθαρά λειτουργικά κέρδη μιας επιχείρησης.

Στην περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση χρησιμοποιεί μεγάλη λειτουργική μόχλευση, χρειάζονται περισσότερες πωλήσεις έτσι ώστε να αυξηθούν τα έσοδα για να καλυφθούν τα υψηλά σταθερά κόστη. Από την στιγμή που έχει επιτευχθεί το νεκρό σημείο της επιχείρησης, τότε σε κάθε πρόσθετη αύξηση των πωλήσεων τα κέρδη αυξάνονται με μεγαλύτερο ρυθμό απ’ ότι στην περίπτωση που είχε χαμηλότερα σταθερά κόστη (Βασιλείου Ηρειώτης 2008).

Η σχέση που μας δίνει το νεκρό σημείο, σε μονάδες, είναι η εξής:

math type1

Όπου

F: το σταθερό κόστος σε μονάδες

P: η τιμή πώλησης του προϊόντος σε νομισματικές μονάδες

V: το ανά μονάδα μεταβλητό κόστος του προϊόντος σε νομισματικές μονάδες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *